PŘÍSTAVBA WELLNESS K ZÁMKU BRANTICE

Brantice

2020

"Seznámil jsem se s variantou A projektu arch. Jiřího Stejskalíka. Tato studie se mi zdá citlivá a rozumně zvolená, neboť nízkým proskleným křídlem zámek zakrývá jen z části a umožňuje částečný průhled do nádvoří ze zámeckého parku. Současně svým soudobým řešením neskrývá, že se jedná o novodobý vložený prvek. Situování nového objektu přitom vhodně nádvoří uzavírá a umožňuje vytvořit zde intimní prostředí areálu, který byl od parku nyní provozně i majetkově oddělen a má také jiného vlastníka, jenž objekt zachránil a buduje zde rekreační zařízení s fitness. Navíc dané řešení umožňuje případně v budoucnosti bez problémů novostavbu odstranit, bude-li zájem park se zámkem opět propojit. Z výše uvedených důvodů považuji návrh za vhodný a realizovatelný. Ing. arch. Zdeněk Lukeš" komentář vznikl jako oponentní posudek ke stanovisku NPÚ a vztahuje se pouze na exteriér budovy