Soutěž - Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Kuřim

2009

město Kuřim

Ing.arch. Eliška Macková

III. cena